Охорона та безпека праці

Verallia була заснована, а потім розвинута на основі принципів, які були розподілені і реалізовані всіма керівниками і їх співробітниками, які керуються ними у своїй діяльності. Вони складаються з п'яти принципів поведінки (відданість справі, повага до людей, порядність, лояльність і солідарність), а також чотири принципи діяльності (дотримання законності, турбота про навколишнє середовище, охорона здоров’я та безпека праці, а також права співробітників).

На основі поваги до особистості – понятті, яке є невіддільним від економічних показників – Verallia спрямовує свої сили на досягнення: жодного нещасного випадку на виробництві і жодної професійної хвороби.

Для досягнення і підтримки цих цілей, Verallia веде подвійну стратегію, яка базується на дослідженнях і профілактичній діяльності. Такий ефект настає безпосередньо завдяки роботі технічного відділу, що займається дослідженнями і новими розробками, розглядає всі питання охорони здоров'я та безпеки праці для кожної нової інвестиції, а також бере їх до уваги при проектуванні будь-якого нового об'єкта.

Verallia також розробляє шляхи запобігання виникненню нещасних випадків через проведення навчань, аудитів та ситуаційного аналізу. В рамках свого плану дій з безпеки, Verallia впровадила програму «4-х основних правил для збереження життя». Будучи фундаментальними і такими, що можуть застосовуватися на всіх підприємствах, ці чотири основні правила визначають основні принципи, що застосовуються на щоденному рівні задля запобігання виникненню серйозних або смертельних нещасних випадків. Починаючи з 2010 року, частота нещасних випадків в нашій компанії дорівнює нулю.