Przegląd kariery

Verallia zawsze dba o osobisty wzrost i rozwój fachowy swoich pracowników. Produkcja pojemników szklanych jest ambitnym i kompleksowym przemysłem i, dynamicznie rozwijający się zakład Verallia, zabezpiecza wysoko energijne, skupione środowisko, które przedstawia gromadne perspektywy.

Nasi pracownicy są zachęcani do rozwoju nowych koncepcji, nowych podejści i nowych zdolności. W Verallia Ukraina, nasze produkty i usługi dostawiane są przez pracowników którzy rozdzielają tę samą Zasady postępowania i działania.

Współpracujemy z obdarzonymi ludzi umiejętnymi do pracy zespółowej i powodującymi sukces w naszym przedsiębiorstwie. Jesteśmy zadysponowani do ciągłego rozwijania naszych pracowników w celu dostarczenia nowych wiedz i umiejętności, niezbędnych dla efektywnego wykonania swoich funkcji. Rozwinęliśmy wprowadzenie programów dla nowych pracowników, szkolenie techniczne i programy rozwoju personelu. W naszym fachowym życiu następujemy politykę rozmaitości, przez którą gwarantujemy równe prawa między mężczyznami a kobietami;  jesteśmy uważni do wszystkich osób z niepełnosprawnością, doceniamy doświadczenie naszych seniorów przez dołączenie ich do programów prowadzonych przez ich młodszych kolegów.