Bezpieczeństwo i higiena pracy

Verallia była założona i później rozwijała się bazując na zasadach, które w tej chwile zostały rozpowszechnione  i realizowane przez wszystkich swoich menedżerów i pracowników, i które prowadzą ich działalność. One włączają pięć zasad zachowania (zobowiązanie fachowe, powaga do  innych, uczciwość, lojalność i solidarność), i cztery zasady działań (prawomocność, opieka nad środowiskiem, bezpieczeństwo, i prawa pracowników).

Uzasadnione na powadze do ludzi, pojęcie które jest nierozłączne od wyników gospodarczych, celem Verallia jest osiągnięcie 0 % wypadków na miejscach pracy i 0 % zachorzenia zakładowego.

Żeby osiągać i utrzymać te cele, Verallia wprowadza podwójną strategię, osadzaną na badaniu i zapobieganiu. To czerpie korzyść bezpośrednio z pracy przeprowadzonej przez nasz techniczny dział badań i rozwoju, który kontroluje wszelkie kwestie powiązane ze zdrowiem i bezpieczeństwem i włącza ich do zaplanowania dowolnej nowej funkcji.

Verallia rozwija także prewencję przez szkolenie, audyty, i badania sytuacyjne. Jako część swojego programu bezpieczeństwa, Verallia wprowadziła prgram 4-ch Kardynalnych Reguł. Zasadnicze i użyteczne gdziekolwiek, te cztery kardynalne reguły określają główne zasady do codziennego zastosowania w celu unikania od ważkich albo fatalnych wypadków. Zaczynając od 2010, liczba wypadków w Verallia wynosi „0”.