Recykling szkła

Opakowanie szklane jest unikalnym i naturalnym materiałem

Wyprodukowane z najbardziej bogatych materiałów surowych naszej planety – piasku, sody, jesionu, wapieni- szkło jest najbardziej czystym i ekologicznym materiałem dla opakowania do żywności, napojów, a także farmaceutycznego oraz kosmetycznego opakowania. Szanowane przez długo czasu za zdolność konserwowania oryginalnego smaku i koloru produkcji, szkło jest najbardziej zdrowym opakowaniem nie tylko dla swoich Konsumentów, lecz również dla wszystkich ludzi na planecie. 

Jedną z unikalnych przewag szkła jest to, że ono może być nieskończenie recyklingowane bez żadnej straty jakości tak, żeby wyprodukować inną butelkę lub innego słoika, tworząc niezmienne opcje pakowalne. To robi szkło prawdziwym „od kołyski po kołyskę”recyklingowanym materiałem. Pomiędzy wszystkich inicjatyw ekologicznych, wprowadzonych przez Rządy Europy, recykling szkła zostaje jedną z opowieści sukcesu do teraz.

Mocne współdziałanie między Konsumentami oraz władzami publicznymi, a także przemysłem opakowań, powodowało wysokie wskaźniki recyklingowe przez dużo Państw. Recykling szkła nie tylko redukuje odpady, ale również zmniejsza potrzebę w materiałach surowych i użyciu energii dla wyprodukowania nowych kontenerów szklanych.  Recyklingowane szkło, znane jako stłuczka, ma niższy punkt topnienia,  niżeli materiały surowcowe, co oznacza to, że więcej szkła może się stopnieć z identycznym wydatkiem energii, emisje mogą się zredukować, a życie piecy prolongować się.

Recykling „Od kołyski po kołyskę”

Szkło jest jedynym materiałem, który może się produkować w „pętli zamkniętej’. To znaczy, że o ile opakowanie szklane może recyklingować się ciągle w celu produkowania nowych butelek i słojów, ono nigdy nie wyrzuca się  do odpadów.

Poniżej podane są główne zalety ekologiczne przy wykorzystaniu stłuczki w procesie produkcji szklanej:

  • Oszczędność energetyczna, gdyż zebrane szkło topi się przy niższej temperaturze, niż naturalne materiały surowcowe, więc łatwiej i szybciej;
  • Mniej CO2 emituje się do atmosfery: każda tona metryczna wykorzystanej stłuczki obniża emisję prawie do 500 kg;
  • Mniejsze zużycie zasobów naturalnych, ponieważ stłuczka zamienia materiały surowe (piasek silikatowy, wapień, węglan sodu), które używają się przy kompozycji szkła.
  • Mniej śmieci i maksymalny recykling odpadków gospodarczych unikające ich składowanie;