Legal notice

До уваги:

АПовідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Консюмерс-Скло-Зоря”

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства „Консюмерс-Скло-Зоря” (код ЄДРПОУ – 22555135, місцезнаходження:  35314, Рівненська область, Рівненський район, село Зоря, вул. Промислова, 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2015 року о 10 годині ранку за адресою: УкраїнаРівненська область, Рівненський район, село Зоря, вул. Промислова, 1, актовий зал (3-й поверх, к.302).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде відбуватися з 9:30 до 9:55 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину  09квітня 2015 року.

Порядок денний загальних зборів:

1.     Обрання лічильної комісії.

2.     Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

3.     Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

4.     Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.

5.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 р.

6.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р.

7.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 р.

8.     Внесення змін до Статуту Товариства.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу представника акціонера, та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Промислова 1, с. Зоря Рівненського району Рівненської області, приймальня, у робочі дні з 8-30 до 16-30, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Аксель Гільйото. Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.Довідки за телефоном (0362692-104.

Основні показникифінансово-господарської діяльностіТовариства (тис. грн.)

 

Уповноважений Наглядової ради                                                                               Аксель Гільйото

12.03.2015

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Консюмерс-Скло-Зоря"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента- Apr 2012 

Pічна інформація емітента 2012 (10042013)

Pічна інформація емітента 2012 (11062013)